Powstania Narodowe 

56 sec read

Rebelia, inaczej bunt, to zbrojne działania podjęte przez obywateli kraju, miasta, czy określonego regionu, skierowane przeciwko obecnej lub okupacyjnej władzy. Celem takich działań często jest osiągnięcie niezależności kraju, autonomii regionu lub wcielenie danego obszaru do innego państwa. W 2012 roku Dariusz Joński, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zadeklarował, że Powstanie Warszawskie miało miejsce w 1988 roku, a rok później wprowadzono stan wojenny. Nie popełniaj błędów na miarę SLD, nie pomyl dat powstań w Polsce!

Uporządkowane chronologicznie, kluczowe zrywy narodowe w Polsce:

  • W roku 1794 miał miejsce zryw kościuszkowski (także znany jako insurekcja kościuszkowska), będący polskim powstaniem skierowanym przeciwko Rosji i Prusom.
  • 1806 r. Rewolta Wielkopolski w 1806 roku (bunt przeciwko Prusakom)
  • W latach 1830-1831 miał miejsce Powstanie listopadowe, będące wyrazem polskiego oporu narodowego przeciwko Rosji w postaci wojny polsko-rosyjskiej.
  • 1846 rok to czas Krakowskiego Powstania, jedynego polskiego buntu narodowo-wyzwoleńczego, który opierał się wszystkim trzem zaborcom jednocześnie: Rosji, Prusom i Austrii.
  • 1863- 1865 r. Insurekcja Styczniowa (polski zryw narodowy przeciwko panowaniu Rosji).
  • 1918-1919, Bunt Wielkopolski (wojskowy opór Polaków z Wielkopolski przeciwko dominacji niemieckiej)
  • W 1919 roku miało miejsce Powstanie w regionie Sejneńskim, które zostało zorganizowane przez POW w odpowiedzi na litewską administrację na terenie Sejneńszczyźnie.
  • W latach 1919-1921 miały miejsce Powstania śląskie — trzy poważne zatargi na terenie Górnego Śląska, pomiędzy Polakami a Niemcami.
  • Rok 1944 to czas Warszawskiego zrywu (zbrojnych działań przeciwko okupantowi niemieckiemu podczas Drugiej Wojny Światowej).

Zobacz również: Pieśni patriotyczne.

Cytaty Jan Paweł II 

Podczas swojego pontyfikatu, trwającego ponad 26 lat, Papież Jan Paweł II wydał dokumenty i przemowy liczące się aż 85 tys. stron druku. Wiele z...
admin
1 min read

Pieśni patriotyczne

Rzeczpospolita podczas swych skomplikowanych i burzliwych dziejów zainspirowała powstanie tysiące pieśni patriotycznych, które są stale obecne w polskiej kulturze. Utwory te przypominają o radosnych,...
admin
37 sec read

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości to coroczne święto narodowe obchodzone w Polsce na pamiątkę wznowienia niezależności Polski w 1918 roku, po trzech zaborach trwających 123 lata...
admin
3 min read