Usługi

Komornicy w Warszawie – opinie

Komornicy w Warszawie odgrywają kluczową rolę w egzekwowaniu prawa i realizacji orzeczeń sądowych. Ich zadaniem jest skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych, mających na celu odzyskanie należności od dłużników na rzecz wierzycieli. W stolicy działa wielu komorników, jednak wybór odpowiedniego profesjonalisty może mieć istotny wpływ na przebieg i rezultat sprawy. Dobry komornik warszawa powinien wykazywać się nie tylko doskonałą znajomością przepisów prawa, ale także doświadczeniem, zaangażowaniem i wysokimi standardami etycznymi. Opinie o pracy komorników w warszawie mogą być pomocne dla osób poszukujących skutecznego wsparcia w dochodzeniu swoich roszczeń.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Ewa Zuzanna Chmielnicka

Ewa Zuzanna Chmielnicka to komornik sądowy prowadzący Kancelarię Komorniczą Nr III w Warszawie, zlokalizowaną przy ul. Rumianej 84 lok. 2. Komornik Chmielnicka cieszy się opinią skutecznego i profesjonalnego specjalisty, szczególnie w zakresie egzekucji należności pieniężnych na terenie dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Wśród mocnych stron komornik Chmielnickiej wymieniane są:

 • Duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa i procedur komorniczych
 • Sprawna organizacja pracy kancelarii i szybkie podejmowanie działań
 • Komunikatywność i otwartość na współpracę z wierzycielami oraz ich pełnomocnikami

Kancelaria Komornicza Nr III ściśle współpracuje z doświadczonymi adwokatami w Warszawie, co pozwala na kompleksową obsługę wierzycieli i sprawne prowadzenie egzekucji. Dzięki temu klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie na każdym etapie postępowania.

Choć zdecydowana większość opinii o pracy komornik Chmielnickiej jest pozytywna, zdarzają się pojedyncze głosy krytyczne, dotyczące np. wysokości pobieranych opłat egzekucyjnych. Należy jednak pamiętać, że opłaty te są regulowane przepisami prawa i nie zależą od decyzji samego komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Michał Kacperski

Michał Kacperski to komornik sądowy prowadzący Kancelarię Komorniczą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47 lok. 301. Komornik Kacperski zyskał uznanie klientów dzięki swojemu zaangażowaniu, komunikatywności i skuteczności w prowadzeniu egzekucji.

Wśród atutów komornika Kacperskiego wymienia się:

 • Bogate doświadczenie w prowadzeniu egzekucji z różnych tytułów wykonawczych
 • Specjalizację w egzekucji z nieruchomości i ruchomości
 • Bardzo dobrą organizację pracy kancelarii i sprawny obieg dokumentów
 • Otwartość na współpracę z wierzycielami i ich pełnomocnikami, w tym najlepszymi prawnikami w warszawie.

Przeczytaj również: Depilacja laserowa Warszawa – gdzie najlepiej?

W opinii wielu klientów, komornik Kacperski wyróżnia się na tle innych komorników w warszawie nie tylko skutecznością działania, ale także kulturą osobistą i profesjonalnym podejściem do wierzycieli i dłużników. Nawet w trudnych i konfliktowych sprawach stara się zachować obiektywizm i dążyć do polubownego rozwiązania sporów, o ile jest to możliwe.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus

Andrzej Lus to komornik sądowy prowadzący Kancelarię Komorniczą w Warszawie-Woli. Komornik Lus zyskał uznanie klientów dzięki sprawnemu prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i skutecznemu odzyskiwaniu należności.

Do mocnych stron komornika Lusa zalicza się:

 • Duże doświadczenie w prowadzeniu egzekucji z różnych tytułów wykonawczych
 • Bardzo dobrą znajomość przepisów prawa i procedur komorniczych
 • Sprawną organizację pracy kancelarii i terminowe podejmowanie czynności
 • Otwartość na współpracę z wierzycielami i ich pełnomocnikami

Kancelaria Komornicza Andrzeja Lusa blisko współpracuje z najlepszymi prawnikami w Warszawie, w tym adwokatami i radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie cywilnym i gospodarczym. Dzięki temu klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę i fachowe wsparcie na każdym etapie postępowania egzekucyjnego.

W opinii wielu klientów, komornik Lus wyróżnia się na tle innych komorników warszawa nie tylko skutecznością działania, ale także profesjonalnym i rzeczowym podejściem do wierzycieli i dłużników. Nawet w sytuacjach spornych stara się zachować obiektywizm i dążyć do polubownego rozwiązania konfliktów, o ile pozwalają na to okoliczności sprawy.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Wojciech Borsuk

Wojciech Borsuk to komornik sądowy prowadzący Kancelarię Komorniczą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok. 102A. Opinie o pracy komornika Borsuka są zróżnicowane – z jednej strony doceniana jest jego skuteczność w egzekwowaniu należności, z drugiej pojawiają się głosy o przewlekłości niektórych postępowań.

Wśród mocnych stron komornika Borsuka wymienia się:

 • Duże doświadczenie w prowadzeniu egzekucji z różnych tytułów wykonawczych
 • Dobrą znajomość przepisów prawa i procedur komorniczych
 • Skuteczność w odzyskiwaniu należności, szczególnie w sprawach o mniejszej wartości
 • Współpracę z doświadczonymi adwokatami w warszawie

Klienci, którzy są zadowoleni z usług komornika Borsuka, podkreślają jego zaangażowanie w prowadzone sprawy oraz dążenie do szybkiego i efektywnego zakończenia postępowania. Doceniają również dbałość o informowanie stron o podejmowanych czynnościach egzekucyjnych.

Jednak w opinii części klientów, komornik Borsuk nie zawsze wykazuje się wystarczającą komunikatywnością i otwartością na współpracę z wierzycielami. Pojawiają się głosy o trudnościach w uzyskaniu wyczerpujących informacji o przebiegu postępowania czy planowanych działaniach.

Pewne kontrowersje wzbudziła również decyzja komornika Borsuka o odmowie przyjmowania niektórych spraw z wyboru wierzyciela w 2023 roku. Choć takie prawo przysługuje komornikom, to niektórzy klienci odebrali to jako przejaw niewystarczającego zaangażowania w prowadzenie egzekucji.

Warto zaznaczyć, że ocena pracy komornika często zależy od indywidualnych doświadczeń klientów i specyfiki prowadzonych spraw. Nawet najlepsi komornicy warszawa mogą mierzyć się z trudnościami w egzekwowaniu należności w niektórych przypadkach, co nie zawsze jest zrozumiałe dla wierzycieli.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marcin Osiczko

Marcin Osiczko to komornik sądowy prowadzący Kancelarię Komorniczą w Warszawie. Opinie o pracy komornika Osiczko są podzielone – część klientów chwali jego profesjonalizm i skuteczność, inni skarżą się na problemy z kontaktem i przewlekłość postępowań.

Wśród zalet komornika Osiczko wymieniane są:

 • Duże doświadczenie w prowadzeniu egzekucji z różnych tytułów wykonawczych
 • Dobra znajomość przepisów prawa i procedur komorniczych
 • Skuteczność w odzyskiwaniu należności, szczególnie w sprawach o znacznej wartości
 • Współpraca z doświadczonymi adwokatami w warszawie

Zadowoleni klienci podkreślają, że komornik Osiczko przykłada dużą wagę do rzetelności prowadzonych postępowań i dba o to, by podejmowane czynności egzekucyjne były zgodne z literą prawa. Doceniają również jego dążenie do polubownego rozwiązywania sporów, o ile pozwalają na to okoliczności sprawy.

Jednak część klientów ma zastrzeżenia co do komunikatywności i dostępności komornika Osiczko. Pojawiają się opinie o trudnościach w uzyskaniu informacji o przebiegu postępowania czy umówieniu spotkania w kancelarii. Niektórzy wskazują również na przewlekłość prowadzonych egzekucji i opieszałość w podejmowaniu niektórych czynności.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego komornika w Warszawie może mieć istotny wpływ na przebieg i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Wśród kluczowych czynników, które warto wziąć pod uwagę, należy wymienić doświadczenie komornika, jego specjalizację, opinie klientów oraz gotowość do współpracy z wierzycielami i ich pełnomocnikami.

Podsumowując, wybór dobrego komornika warszawa wymaga analizy wielu czynników i nie zawsze jest łatwym zadaniem. Warto poświęcić czas na dokładne sprawdzenie opinii i doświadczenia poszczególnych komorników, a w razie wątpliwości zasięgnąć porady zaufanego adwokata lub radcy prawnego. Dzięki temu można zwiększyć szanse na skuteczne przeprowadzenie egzekucji i odzyskanie należnych środków.

O mnie słów kilka

Teksty

Cześć, jestem Hubert Piasecki i mieszkam w samym sercu Warszawy. Uwielbiam odkrywać nowe, fascynujące miejsca w naszej stolicy i dzielić się nimi z Wami. Jeśli szukacie sprawdzonych fachowców w różnych branżach, to śmiało pytajcie - chętnie podsunę Wam namiary na najlepszych specjalistów w mieście!