Program wydarzeń

  • Konkursy

Program wydarzeń

WARSZAWIANKA ROKU

21.05.2018 - 25.10.2018
Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

WARSZAWIANKA ROKU

21.05.2018–25.10.2018

Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłaszamy plebiscyt na Warszawiankę Roku! Tytuł ten otrzyma kobieta – mieszkanka Warszawy – za swoją pracę zawodową, społeczną lub inne działania, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju stolicy. Plebiscyt na Warszawiankę Roku będzie wydarzeniem cyklicznym.

Pierwsza edycja plebiscytu odbywa się w wyjątkowym dla Polek i Polaków roku. W 2018 roku świętujemy setną rocznicę wprowadzenia praw wyborczych dla kobiet w Polsce oraz obchody 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się roli kobiet w walce o wolność i emancypację, dlatego poza Warszawianką Roku wyłoniona zostanie również Warszawianka Stulecia.

Główne kryteria wyboru laureatek to: działalność na rzecz Warszawy, promowanie otwartości, tolerancji, równouprawnienia, wartości demokratycznych, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego lub społeczności lokalnej.

Warszawiankę Roku i Warszawiankę Stulecia wybiorą mieszkańcy Warszawy w głosowaniu internetowym lub tradycyjnym (wypełnienie karty do głosowania).

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 25 października 2018 roku.

Harmonogram:

etap I: 21 V 2018–2 VI 2018 – zgłoszenia do plebiscytu,

etap II: 25 VI 2018–9 VII 2018 – ocena formalna zgłoszeń przeprowadzona przez komisję weryfikacyjną,

etap III: 10 VII 2018–17 VIII 2018 – przyznanie przez Kapitułę nominacji do tytułu Warszawianki Roku,

etap IV: 17 IX 2018–17 X 2018 – głosowanie.