Historia

Cytaty Jan Paweł II

Podczas swojego pontyfikatu, trwającego ponad 26 lat, Papież Jan Paweł II wydał dokumenty i przemowy liczące się aż 85 tys. stron druku. Wiele z idei zawartych w tych tekstach stało się cytowanymi na szeroką skalę sentencjami i powiedzeniami.

Podczas swego pontyfikatu, Jan Paweł II odwiedził 102 kraje oraz 142 razy podróżował po Włoszech. Wygłosił ponad 3,000 homilii i przemówień. Jest autorem 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listów apostolskich. Dzięki wartości komunikacyjnej mediów jego słowa docierały do milionów ludzi na całym świecie.

Zwracano uwagę na jego umiejętność prostego i precyzyjnego opisania najistotniejszych kwestii etycznych i społecznych, a także problemów doktrynalnych i życia Kościoła. Wiele fragmentów jego przemówień jest dzisiaj znanych jako cytaty, uniwersalne porady, mądre myśli i aforyzmy.

Najbardziej znane cytaty  Jana Pawła II

  1. „Człowieka […] nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”.
  2. „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.
  3. „Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”.
  4. „Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”.
  5. „Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje”.
  6. „Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać”.
  7. „Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.
  8. „Tak na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga”. 
  9. „Ewangelia […] to proroctwo o człowieku. Poza Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi”. 
  10. „Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”.

Poczytaj także: Julian Ursyn Niemcewicz- śpiew o wielkiej ojczyźnie.

O mnie słów kilka

Teksty

Cześć, jestem Hubert Piasecki i mieszkam w samym sercu Warszawy. Uwielbiam odkrywać nowe, fascynujące miejsca w naszej stolicy i dzielić się nimi z Wami. Jeśli szukacie sprawdzonych fachowców w różnych branżach, to śmiało pytajcie - chętnie podsunę Wam namiary na najlepszych specjalistów w mieście!