Program wydarzeń

  • Spotkanie
  • Kampania

Program wydarzeń

PIONIERKI POLITYKI. POSŁANKI I SENATORKI II RZECZPOSPOLITEJ

22.05.2018
Organizator: Fundacja STER, Dom Spotkań z Historią

PIONIERKI POLITYKI. POSŁANKI I SENATORKI II RZECZPOSPOLITEJ

22.05.2018 18:00

Organizator: Fundacja STER, Dom Spotkań z Historią

Minęło sto lat, odkąd Polska odzyskała niepodległość. Minęło też sto lat, odkąd Polki cieszą się pełnią praw wyborczych. Nie bez powodu rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Praw Kobiet – w uznaniu dla pierwszych parlamentarzystek i wszystkich orędowniczek walki o równouprawnienie, w uznaniu niekwestionowanego wpływu, jaki kobiety wniosły w walkę o niepodległość i odbudowę państwa polskiego.

W Sejmie Ustawodawczym, do którego wybory odbyły się w styczniu 1919 roku, zasiadło 8 posłanek. W dwudziestoleciu międzywojennym posłanek i senatorek było w sumie 49, niektóre zdobywały mandat dwukrotnie.

22 maja w DSH odbędzie się debata z udziałem:
dr Marioli Kondrackiej, autorki książki Posłanki i senatorki II Rzeczpospolitej,
prof. Katarzyny Sierakowskiej, adiunkta w Instytucie Historii PAN

Podczas debaty odpowiemy na pytania:

  • z jakimi trudnościami borykały się parlamentarzystki II Rzeczpospolitej?
  • jakie były ich korzenie? skąd się wywodziły? Jak wyglądało ich wcześniejsze zaangażowanie społeczno-polityczne? 
  • jako można ocenić dorobek i skuteczność pierwszych parlamentarzystek?
  • jak wyglądała współpraca parlamentarzystek z różnych partii i środowisk politycznych?
  • czy kwestie dotyczące sytuacji kobiet były częścią programów politycznych ówczesnych partii? Na ile odgrywały rolę w kampaniach wyborczych? W jaki sposób partie polityczne próbowały przekonać do siebie kobiety-wyborczynie?

Moderacja: Agnieszka Grzybek z Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.


Debatę, organizowaną w ramach projektu „Ulice dla Kobiet”, wpółfinansuje m.st. Warszawa.

Partnerem debaty jest Dom Spotkań z Historią.