Program wydarzeń

  • Wystawy

Program wydarzeń

TERAZ BĘDZIE POLSKA | WYSTAWA PLENEROWA

15.05.2018 - 31.12.2018
Organizator: Dom Spotkań z Historią

TERAZ BĘDZIE POLSKA | WYSTAWA PLENEROWA

15.05.2018–31.12.2018

Organizator: Dom Spotkań z Historią

Wystawa przygotowana przez Dom Spotkań z Historią przywołuje atmosferę ostatnich miesięcy przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Obserwujemy wyzwalający się Kraków, Lublin, Warszawę, Lwów, Poznań… Archiwalnym zdjęciom, ulotkom, plakatom i dokumentom towarzyszą relacje świadków tamtych dni, w kronikarskich zapisach i fragmentach korespondencji powraca klimat sprzed 90 lat.  Wystawa będzie prezentowana w poszczególnych dzielnicach Warszawy od II połowy maja.