Program wydarzeń

  • Inne
  • Dla dzieci

Program wydarzeń

GRA MIEJSKA NA PRADZE

04.11.2018
Organizator: Stowarzyszenie o! Praga

GRA MIEJSKA NA PRADZE

04.11.2018 15:00 –17:00

Organizator: Stowarzyszenie o! Praga

Gra ma na celu popularyzację wiedzy o wydarzeniach z historii Polski, jakimi były insurekcja kościuszkowska Rzezi Pragi – próby zachowania niepodległości przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów. 

Ruchy niepodległościowe odwoływały się do tych tragicznych wydarzeń, czego przykład stanowi m.in. fragment Pana Tadeusza.

Ważnym celem gry jest wspieranie lokalnego patriotyzmu przez poznawanie historii dzielnicy i integrację społeczności warszawiaków.

Uczestnicy gry otrzymają mapkę, na której zostanie zaznaczonych 5 punktów na Pradze Północ (okolice Katedry św. Floriana). Na nich będą czekali animatorzy z zadaniami dotyczącymi m.in. polskiej kultury schyłku XVIII wieku, przedstawienia insurekcji kościuszkowskiej i Rzezi Pragi w sztuce czy wiedzy historycznej. 

Zadania zostaną przygotowane na dwóch poziomach trudności – dla zespołów, w których będą dzieci do 10 roku życia oraz dla starszych uczestników. Dla wszystkich uczestników wydarzenia jest przewidziany drobny upominek – magnes z logiem przedsięwzięcia.