Program wydarzeń

  • Wystawy

Program wydarzeń

NASZE BOJOWNICE

07.11.2018 - 10.12.2018
Organizator: Dom Spotkań z Historią, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Warszawa jest kobietą.

NASZE BOJOWNICE

07.11.2018–10.12.2018 18:30

Organizator: Dom Spotkań z Historią, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Warszawa jest kobietą.

Kim były polskie bojownice i o co walczyły? Dlaczego dynamit znakomicie nadawał się do gorsetu? Jak zakończyła się akcja wysłania podań przez kobiety o przyjęcie na Uniwersytet Jagielloński? Dlaczego Maria Dulębianka kandydowała do sejmu lwowskiego, chociaż wiedziała, że unieważnią jej głosy? Poznaj barwy walki o równouprawnienie, trójzaborowe zjazdy „sióstr ponad podziałami” i pierwsze polskie posłanki.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to także stulecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Ta okrągła i jakże ważna dla kobiet rocznica to dobry moment by przypomnieć bohaterki tamtych wydarzeń i ich walkę o prawa dla kobiet. Z tej okazji Z tej okazji Dom Spotkań z Historią, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER oraz Fundacja Warszawa jest kobietąprzygotowały wystawę „Nasze bojownice”.

 

Tytuł wystawy nawiązuje do książki prozaiczki i publicystki Cecylii Walewskiej „W walce o równe prawa. Nasze Bojownice”. Autorki wystawy: Agnieszka Grzybek i Anna Czerwińska, tak jak Cecylia Walewska w swojej książce, skupiły się na drodze Polek do emancypacji. Wystawa przedstawia sylwetki: Kazimiery Bujwidowej, Marii Dulębianki, Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Justyny Budzińskiej-Tylickiej, Aleksandry Piłsudskiej oraz problemy z jakimi musiały się borykać na swojej drodze do równouprawnienia.

Wystawa prezentujekolejne etapy walki kobiet o równouprawnienie. Zaczyna od uzyskaniu samodzielności ekonomicznej Polek, poprzez dostęp do edukacji i pracy zarobkowej. W żadnym z trzech zaborów kobiety nie mogły studiować. Ich dostęp do edukacji to była jedynie namiastka szkoły wyższej.

Dopiero od 1905 roku postulat przyznania kobietom praw wyborczych stał się głównym elementem programu równouprawnienia. Na Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie, który odbył się w tym właśnie roku, delegatki opowiedziały się za „powszechnym, równym, tajnym, bezpośrednim, czynnym i biernym prawem wyborczym bez różnicy płci”. Kobiety włączyły się też w działalność konspiracyjną i działania zbrojne, które miały doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dekret z 28 XI 1918 roku o ordynacji do Sejmu Ustawodawczego, przyznający prawa wyborcze wszystkim obywatelom Polski, zakończył sukcesem długoletnią walkę kobiet o powszechne prawo wyborcze.

Na wystawie zobaczymy ówczesne ulotki, plakaty, ogłoszenia i wycinki z prasy kobiecej. Narrację opartą na tekstach źródłowych uzupełniają cytaty wspomnianych działaczek i ich współczesne portrety autorstwa Beaty Sosnowskiej. Wystawę zaprojektowano w trzech kolorach: fiolecie, bieli i zieleni, które stały się symbolami walki o prawa kobiet.

WERNIAŻ: 7.11.2018 (śr.), 18:30, Galeria W-Z przy pl. Zamkowym (schody ruchome na Trasie W-Z). WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: 25.11.2018 (niedz.) 12:00-16:00 „Orężem, piórem i pazurem”─ oprowadzanie kuratorskie po wystawie i akacja performatywna przypominająca najważniejsze postulaty i postacie polskiego ruchu kobiecego u progu niepodległości.
 

Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Warszawa jest kobietą.

 

Autorki: Agnieszka Grzybek / Anna Czerwińska

Kuratorki: Kinga Sochacka / Alicja Smotryś

Rysunki: Beata Sosnowska

Projekt graficzny: Karolina Sosnowska

Redakcja: Marcin Czajkowski