Program wydarzeń

  • Warsztaty
  • Wykład

Program wydarzeń

SPOTKANIE I WARSZTATY "SOLIDARNOŚĆ TO SZUKA"

19.10.2018
Organizator: Fundacja Promuzeum

SPOTKANIE I WARSZTATY "SOLIDARNOŚĆ TO SZUKA"

19.10.2018 18:30 –20:30

Organizator: Fundacja Promuzeum

Zapraszamy na spotkanie i warsztaty poświęcone działalności tajnej drukarni Solidarności w kamienicy przy ul. Bugaj w Warszawie. 


W ramach spotkania zaprezentujemy historię miejsca – tajnej drukarni drugiego obiegu oraz przeprowadzimy panel dyskusyjny z udziałem zespołu Tajnej Drukarni Solidarności, w którym przypomnimy wydarzenia związane z działalnością drukarni. Uczestnicy spotkania otrzymają również materiały drukowane, w których między innymi będą przykładowe przedruki wydawnictw drugiego obiegu, głównie związane z wydawnictwem PWA. 


O 19:30 rozpoczną się warsztaty, na których zespół Tajnej Drukarni Solidarności zaprezentuje w praktyce metody projektowania i przygotowania do druku Przeglądu Wiadomości Agencyjnych – wydawnictwa przygotowywanego i drukowanego w tajnej drukarni przy ul. Bugaj. Warsztaty będą przeprowadzone z udziałem oryginalnego, zachowanego sprzętu pochodzącego z lat 80’ XX wieku. 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!