Program wydarzeń

  • Spacer
  • Warsztaty
  • Dla licealistów

Program wydarzeń

CO TU BYŁO PRZED LATY?

21.09.2018
Organizator: Mieszkańcy Warszawy przy współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 11

CO TU BYŁO PRZED LATY?

21.09.2018

Organizator: Mieszkańcy Warszawy przy współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 11

Wspólne młodzieży, nauczycieli oraz okolicznych mieszkańców rozważanie nad losem jednej z najstarszych dzielnic Stolicy oraz próba umiejscowienia na obecnej mapie Warszawy dawnych kamienic i ważnych miejsc. Spacer zaczyna się na Ratuszowej 13.