Program wydarzeń

  • Film
  • Warsztaty

Program wydarzeń

NIEPODLEGŁA MAGNACKA | LEKCJA I KINO NA PODWÓRKU

16.09.2018
Organizator: Wspólnota Mieszkaniowa Magnacka 3,5,7 i Magnacka 6

NIEPODLEGŁA MAGNACKA | LEKCJA I KINO NA PODWÓRKU

16.09.2018 14:00

Organizator: Wspólnota Mieszkaniowa Magnacka 3,5,7 i Magnacka 6

„Lekcja żywej historiił” oraz pokaz niezapomnianego filmu „Miś” odbędą się, w ramach świętowania w gronie rodzinnym i sąsiedzkim stulecia niepodległości na skwerze zielonym pomiędzy blokami a placem zabaw przy ulicy Magnackiej. 

Na podwórku odbędzie się lekcja historii poprzez naukę i zabawę przy wykorzystaniu eksponatów, w tym oryginalnych przedmiotów z okresu Powstania Warszawskiego. Spotkanie poprowadzi twórca i dowódca Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi” Zbigniew Rowiński – wielokrotnie odnzaczony za działalność na rzecz upamiętnienia historii Warszawy i Polski, m.in. Odznaką Honorową im. Krystyny Krahelskiej - Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Odznaką Honorową harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” oraz Złotą Lilijką ZHP. Podczas lekcji mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania z takimi tematami jak: I Wojna Światowa, Orlęta Lwowskie, Bitwa Warszawska, Polacy Zasłużeni dla Niepodległej Polski, II Wojna Światowa, Powstanie Warszawskie, harcerskie Bataliony Armii Krajowej „Zośka” i „Parasol”, harcerki sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim, harcerskie oddziały w walczącej Warszawie, harcerska Poczta Polowa, Zawiszacy, harcerki w powstańczej służbie, czy znaczenie i powstanie znaku Polski Walczącej.

Uzupełnieniem lekcji będą stoiska historyczne nawiązujące do tematyki omawianej podczas Lekcji. Na stoiskach będą znajdowały się przedmioty z różnych okresów historycznych, a osoby opiekujące się stoiskami będą udzielały informacji na temat eksponatów wszystkim chętnym. Na jednym ze stoisk dzieci będą miały możliwość uszyć opaskę patriotyczną na zabytkowej maszynie do szycia! 

Zwieńczeniem świętowania i humorystycznym elementem będzie plenerowy pokaz filmu „Miś”. 

Gdy ktoś zgłodnieje – czekać na niego będzie tradycyjna „grochówka”.

Świętujmy niepodległość we współnym gronie!