Program wydarzeń

  • Wykład
  • Warsztaty
  • Dla dzieci
  • Edukacja
  • Wystawy

Program wydarzeń

NARODZINY I ROZWÓJ POLSKIEJ MYŚLI GEOLOGICZNEJ

25.09.2018 - 07.10.2018
Organizator: Grupa „Miłośnicy geologii”

NARODZINY I ROZWÓJ POLSKIEJ MYŚLI GEOLOGICZNEJ

25.09.2018–07.10.2018

Organizator: Grupa „Miłośnicy geologii”

W odradzającym się państwie polskim geologia borykała sie z brakiem map i podkładów geologicznych, z różnicami językowymi obszarów byłych zaborów, z brakiem wywiezionej przez byłych zaborców dokumentacji geologicznej. Jednocześnie – była dziedziną niezwykle ważną dla podstawy surowcowej gospodarki stającego na nogi kraju. Zaczynając niemal od podstaw polska geologia budowała zręby polskiego górnictwa i badań naukowych. „Narodziny i rozwój polskiej myśli geologicznej w stuleciu Niepodległości” to cztery wydarzenia, które różnym grupom wiekowym przybliżają wkład pracy, niemal na przysłowiowym ugorze, wniesiony przez polskich geologów w odbudowywanie Rzeczypospolitej na przestrzeni ostatniego stulecia.

PROGRAM WYDARZEŃ: 

25 września, godzina 9:30 
Największe odkrycia geologiczne w latach 1918 – 2018 i ich znaczenie dla rozwoju Polski – prelekcja dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5.

29 września, godzina 11:00 
Podstawowe badania geologiczne w terenie – warsztaty dla dzieci i młodzieży, dla rodzin z dziećmi (do zajęć można dołączyć w trakcie)
Miejsce spotkania: Wejście do ZOO od strony Mostu Gdańskiego

2 października, godzina 17:00
Narodziny i rozwój polskiej myśli geologicznej w stuleciu niepodległości – prelekcja dla osób dorosłych (możliwość wzięcia udziału w angiecie na temat realizowanego projektu i oczekiwań w przyszłości)
Miejsce spotkania: Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Skoczylasa 9

7 października, godzina 11:00
Zwiedzanie Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – zapraszamy uczestników ze wszystkich grup wiekowych 
godz. 11.00
Miejsce spotkania: Budynek „A” PIG-u; ul. Rakowiecka 4 wejście główne przy głazie