Program wydarzeń

  • Inne
  • Spacer
  • Edukacja

Program wydarzeń

OJCOWIE NIEPODLEGLOŚCI

15.09.2018 - 20.10.2018
Organizator: Mieszkańcy Dzielnicy Wola

OJCOWIE NIEPODLEGLOŚCI

15.09.2018–20.10.2018

Organizator: Mieszkańcy Dzielnicy Wola

Na przedpolu przypadającej 11 listopada br. setnej rocznicy przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną zwierzchnictwa i naczelnego dowództwa nad podległym jej Wojskiem Polskim, poczucie jedności i dumy narodowej koncentruje myślenie Polaków na dobru wspólnym, jakim jest wolna i niezawisła Rzeczypospolita. Chyląc czoła bohaterskim dokonaniom pokoleń Polaków walczących o powrót Polski na mapę świata oraz dążąc do wzmocnienia świadomości i upowszechnienia wiedzy współczesnego pokolenia rodaków (mieszkańców m.st. Warszawy) w zakresie procesu budowy nowoczesnego państwa polskiego, grupa mieszkańców wolskiego KOŁA przygotowała bogaty merytorycznie program kulturalno – dydaktyczny, włączający zarówno mieszkańców Woli jak i całego m.st. Warszawy w aktywne przeżywanie tej doniosłej rocznicy istnienia państwa Polskiego. 

Zapraszamy więc na cykl wydarzeń, na który składają sie spacery z przewodnikiem i oraz międzypokoleniowa debata w zakresie znaczenia pojęcia „patriotyzm” wśród współczesnych Polakó. 

SPACERY: 
15 września 2018, godz. 14:00 :: Prezydent z Kolonii Staszica – rzecz o Stanisławie Wojciechowskim. Spotkanie ul. Prokuratorska. 

29 września 2018, godz. 14:00 :: Pierwsze posłanki II RP. Spotkanie pod pomnikiem Wincentego Witosa, plac Trzech Krzyży 2. Będziemy spacerować ulicą Wiejską i prestiżowymi Alejami Ujazdowskimi.

6 października 2018, godz. 11:00 :: Kobiety Niepodległości – Maria Dulębianka, Zofia Nałkowska, Maria Konopnicka. Spotkanie pod Muzeum Literatury Krakowskie Przedmieście 87/89. 


13 października 2018, godzi. 14:00 :: Janusz Kusociński – sportowcy w walce o niepodległość. Zbiórka ul. Noakowskiego 16. 

DEBATA 
„Czym jest dziś patriotyzm?”
To pytanie zadamy sobie 20 października 2018 o godzinie 11:30 w Warsztacie warszawskim (Plac Konstytucji 4).