Program wydarzeń

  • Spacer
  • Spotkanie
  • Warsztaty

Program wydarzeń

LETNIE ROZRYWKI WARSZAWIAKÓW W MIĘDZYWOJNIU

02.09.2018 - 13.10.2018
Organizator: Grupa Miłośników Warszawy i Mazowsza - przewodnicy PTTK

LETNIE ROZRYWKI WARSZAWIAKÓW W MIĘDZYWOJNIU

02.09.2018–13.10.2018

Organizator: Grupa Miłośników Warszawy i Mazowsza - przewodnicy PTTK

Jak odpoczywano w Warszawie okresu międzywojennego? Jakie były popularne gry i zabawy, jakie rozrywki wypełniały wolny czas mieszkańców stolicy? Zapraszamy na niezwykłą serię spacerów i warsztatów, w trakcie których będzie można poznać różnorodne formy i sposoby wypoczynku oraz publicznej rozrywki w przedwojennej Warszawie.

W trakcie trzech spacerów oraz wizyty w Parku Miniatur, poznać będzie można miejsca w przestrzeni publicznej Warszawy, w których toczyła się rozrywka dostępna na każdą kieszeń. Podczas warsztatów twórczych, uczestnicy poznają (bądź odświeżą sobie) nieco już zapomniane gry zespołowe, które – tak jak kiedyś – również dziś sprzyjają integracji międzyludzkiej lokalnego środowiska.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń: 

02.09.2018, godz. 11.00: „Wypoczynek i rozrywka na plażach warszawskich przed wojną” - spacer. Miejsce spotkania: przystanek tramwajowy "Rondo Waszyngtona 06" (w kierunku Grochowa).

08.09.2018, godz. 11.00: „Letnie rozrywki warszawiaków w Ogrodzie Saskim” - spacer. Miejsce spotkania: przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego.

15.09.2018, godz. 11.00: Zwiedzanie „Parku Miniatur". Miejsce spotkania: przed „Parkiem Miniatur", ul. Krakowskie Przedmieście 66 (spacer biletowany, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy u przewodnika: Waldemar Prokop, tel.: 791 200 817).

29.09.2018, godz. 11.00: „Zabawy w Lasku Bielańskim” - spacer. Miejsce spotkania: przystanek tramwajowy "UKSW 04", ul. Marymoncka (przy wejściu do Lasku Bielańskiego).

13.10.2018, godz. 12.00: "Gry i zabawy z dawnych lat" – warsztaty dla dużych i małych. Miejsce spotkania: Dom Sąsiedzki na Ulrychowie, ul. Olbrachta 9.

Udział w spacerach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 

Projekt "Letnie rozrywki warszawiaków w okresie międzywojnia" realizowany jest ze środków m.st. Warszawy przy współpracy z Fundacją Hereditas w ramach Programu: "100 działań na 100-lecie niepodległości".