Program wydarzeń

  • Inne
  • Konkursy

Program wydarzeń

100 DZIAŁAŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI | ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE!

04.07.2018 - 18.11.2018
Organizator: M.st. Warszawa oraz Fundacja HEREDITAS

100 DZIAŁAŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI | ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE!

04.07.2018–18.11.2018

Organizator: M.st. Warszawa oraz Fundacja HEREDITAS

„100 działań na 100-lecie niepodległości” to inicjatywa m.st. Warszawy mająca na celu wsparcie społeczności lokalnych w świętowaniu 100-lecia niepodległości poprzez samoorganizację grup sąsiedzkich, koleżeńskich i lokalnych. Operatorem programu została wybrana – w drodze otwartego konkursu ofert – Fundacja HEREDITAS, która we współpracy z m.st. Warszawa będzie zarządzać programem i dysponować środki na poszczególne rodzaje działań.

Program „100 działań na 100-lecie niepodległości” został podzielony na 3 zasadnicze komponenty odpowiadające poszczególnym rodzajom kwalifikowanych do dofinansowania zadań:
 

KOMPONENT I: Lokalne działania na 100-lecie niepodległości
KOMPONENT II: Kina podwórkowe na 100-lecie niepodległości
KOMPONENT III: Podwórka świętują 100-lecie niepodległości


Aby starać się o dofinansowanie/wsparcie lokalnej inicjatywy, należy w pierwszej kolejności zdecydować, który komponent najbardziej odpowiada planowanym działaniom:

KOMPONENT I, z dofinansowaniem do kwoty 2 000,00 zł indywidualne pomysły na lokalne świętowanie stulecia niepodległej Polski;

KOMPONENT II, w którym przyjedziemy na Twoje podwórko lub inne wskazane przez Ciebie miejsce, by zorganizować projekcję jednego wybranego przez Ciebie (spośród 10 dostępnych propozycji) filmu o tematyce historyczno – kulturalnej;

KOMPONENT III, w ramach którego sfinansujemy zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na sąsiedzkie warsztaty przygotowywania i dekorowania podwórek, skwerów i innych bliskich Ci miejsc na tę podniosłą uroczystość. 

Następnie, należy znaleźć drugą osobę, która popiera Twój projekt. Mając pomysł na lokalne świętowanie rocznicy niepodległości Polski, w wyznaczonym dla danego komponentu terminie wypełnijcie i prześlijcie do Operatora na adres: 100@fundacja-hereditas.pl prosty wniosek. Komisja złożona z przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej oraz Fundacji Hereditas dokona oceny zaproponowanego przez Was działania. O udzieleniu dofinansowania zostaniecie poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny Waszego wniosku. Ustalcie z Operatorem szczegóły Waszego projektu, podpiszcie porozumienie i już możecie przystępować do realizacji swojej własnej inicjatywy.

Wszystkie niezbędne informacje znaleźć można stronie www.100.fundacja-hereditas.pl lub otrzymać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 891 01 62.