Program wydarzeń

  • Wystawy

Program wydarzeń

ODZYSKANA STOŁECZNOŚĆ | WYSTAWA

25.09.2018 - 31.12.2018
Organizator: Muzeum Warszawy

ODZYSKANA STOŁECZNOŚĆ | WYSTAWA

25.09.2018–31.12.2018

Organizator: Muzeum Warszawy

W związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zobaczyć będzie można nasze miasto w przełomowym okresie dokonywania się wielkich przemian społeczno-politycznych, przede wszystkim zmian formalno-administracyjnych, dzięki którym Warszawa odzyskała swoją stołeczność oraz uzyskała nową przestrzeń, niezbędną do dalszego rozwoju.

Zobaczymy rzadko udostępniane i oryginalne materiałów z epoki – dokumenty, dzieła sztuki, galanterię patriotyczną, fotografie, pocztówki, mapy – bogate spektrum różnorodnych artefaktów, pochodzących ze zbiorów Muzeum Warszawy.

Poprzez bogaty materiał ikonograficzny, m. in. kolekcję zdjęć niemieckich z lat 1915 – 1918, plany i archiwalia oraz pamiątki historyczne, pochodzące ze zbiorów Muzeum Warszawy, zostaną pokazane: zniszczenie infrastruktury komunalnej i przemysłowej, wkroczenie okupacyjnych wojsk niemieckich i zasady funkcjonowania miasta pod nowymi rządami, aktywność polskich organizacji społecznych i samorządowych, m.in.: Straży Obywatelskiej, Zarządu Miasta, Sądów Pokoju, życie gospodarcze i kulturalne oraz najważniejsze wydarzenia polityczne mające miejsce w stolicy.

Poprzez zmiany w sytuacji politycznej, Warszawa w okresie pierwszej wojny światowej stała się centrum obozu niepodległościowego a zniesienie ograniczeń formalnych pozwoliło na: otwarcie polskich instytucji naukowych i kulturalnych, organizacje manifestacji patriotycznych, w tym wielkiego pochodu narodowego w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, obchody ważnych wydarzeń historycznych oraz zastąpienie polskimi rosyjskich nazw ulic i placów stolicy.

Wprowadzenie podczas pierwszej okupacji niemieckiej w okresie I wojny światowej ograniczonej autonomii w zarządzaniu miastem, zezwolenie na wybory do Rady Miejskiej oraz przyłączenie przedmieść do Warszawy dały impuls do późniejszego rozwoju stolicy niepodległego państwa.

Zdjęcie wprowadzające: Politechnika Warszawska, 1915, ze zbiorów NAC